0
شماره تماس: 05143268060
کنسرو ذرت شیرین 370گرم
بارگیری تصاویر
کنسرو ذرت شیرین 370گرم

کنسرو ذرت شیرین 370گرم

محتویات: دانه ذرت شیرین، شکر غیر تراریخته 3%، نمک طعام تصفیه شده صنایع غذایی (1/5%)، آب آشامیدنی.

محتویات: دانه ذرت شیرین، شکر غیر تراریخته 3%، نمک طعام تصفیه شده صنایع غذایی (1/5%)، آب آشامیدنی.